3D-tiskanje premikajočih objektov

Kako se v enem kosu natisne objekt s premikajočimi deli?

3D-tiskanje ali aditivna tehnologija je tehnologija kreiranja 3D-objektov z nalaganjem materiala v plasteh preko prej zgeneriranega digitalnega modela. Kot taka ima več prednosti. Iz digitalnega modela dobimo neposredno fizični model, ki je iz enega kosa, ki ga predhodno ne razdelimo na več delov. Na tak način ustvarimo lahko votle in gibljive objekte, kar je vsekakor izjemna prednost na vseh področjih uporabe.

3D-tiskanje gibljivih objektov je pravzaprav najbolj zanimiv aspekt te novodobne tehnologije. Ob tisku vseh premikajočih se delov objekta brez kasnejšega sestavljanja, kar posledično vpliva na zmanjševanje stroškov proizvodnje, po drugi strani pa je razstavljanje v enem kosu natisnjenega objekta nemogoče, kar zagotovi dolgotrajno funkcionalnost.

Za preprosto ponazoritev, kako se kreira 3D-objekt, ki bo gibljiv, smo naredili model panta za vrata našega tiskalnika. Zrisali smo ga takole:

Zaslonski posnetek panta, zrisanega v SketchUpu. (vir: 3D-tisk.si)

Natisnjen pant je gibljiv zaradi enostavne strukture gibljivih delov:

 

Zaslonski posnetek panta, zrisanega v SketchUpu. (vir: 3D-tisk.si)

Zaslonski posnetek panta, zrisanega v SketchUpu. (vir: 3D-tisk.si)

Tiskalnik tiska po plasteh – med tiskom pant zgleda tako:

Zaslonski posnetek panta v progamu Pronterface za 3D-tiskanje. (vir: 3D-tisk.si)

Natisnjen pa tako:

 

Fotografija natisnjenega panta (vir: 3D-tisk.si)

 

Fotografija natisnjenega panta (vir: 3D-tisk.si)

In ko osvojite osnove modeliranja gibljivih delov za 3D-tiskanje, se lahko posvetite modeliranju bolj zakompliciranih objektov.

3D-model našega panta lahko dobite na naši spletni strani, vsekakor pa priporočamo tudi obisk strani thingiverse.com, kjer se med na ta način funkcionalnimi objekti pogosto pojavi kaj zelo zanimivega.

Opisane pante si lahko ogledate na brezplačnih delavnicah 3D-tiskanja, kjer boste poleg tega izvedeli še kopico zanimivosti 3D-tiskanja in o prodoru te tehnologije v slovenski prostor.

%d bloggers like this: