Med enega osnovnih namenov projekta 3D-tisk za vse spada izobraževanje in širjenje poznavanja ter uporabe 3D-tiska v Sloveniji. Vključitev otrok se zato zdi ključen in dolgoročen korak v to smer.
Prav zato smo se z velikim veseljem odzvali vabilu gospoda Ivana Dovića, učitelja fizike in tehnike na OŠ Brinje Grosuplje in njegovim učencem predstavili 3D-tiskalnik SiQoS 3D Inovator. Skupina 30 osnovnošolcev od 3. do 9. razreda si je ogledala celoten proces 3D-tiskanja z ABS plastiko, od ideje, načrtovanja, rezanja do končnega izdelka. Na ogled in otip pa so imeli še nekaj že prej natisnjenih modelov.

Predstavitev SiQoS 3D Inovator na OŠ Brinje GrosupljeUženci so si z zanimanjem ogledali delujoči tiskalnik.

»3D-tiskanje je tehnologija, ki ima svetlo prihodnost, poleg tega pa je otrokom zelo všeč. Preko nje lahko dosežem, da se bodo z užitkom učili računalništva, robotike, prostorskega oblikovanja, elektronike…. Izkušnje na teh področjih pa jim bodo v prihodnosti prišle zelo prav,« je svoje vabilo in umestitev predstavitve 3D-tiska v pouk razložil Ivan Dović.

Predstavitev SiQoS 3D Inovator na OŠ Brinje Grosuplje

Prikaz začetka tiskanja.

Udeležba na delavnici je bila prostovoljna, zato smo bili vsi od članov ekipe 3D-tisk za vse, do učiteljev še toliko bolj pozitivno presenečeni nad množičnim obiskom. »Predvidevam, da so se predstavitve učenci udeležili zato, ker so o 3D-tisku nekoč že nekaj slišali, zdelo se jim je zanimivo in so tokrat želeli zadevo videti še v živo. Tudi iz vprašanj, ki so jih zastavljali na predstavitvi, je moč oceniti, da to temo že poznajo. Učenci so bili s predstavitvijo zelo zadovoljni in želijo, da bi šola takšen 3D tiskalnik imela,« nam je množično udeležbo pojasnil Dović.

Predstavitev SiQoS 3D Inovator na OŠ Brinje Grosuplje Učenci so z zanimanjem prisluhnili.

Na OŠ Brinje Grosuplje se tako pri pouku fizike in tehnike kot tudi pri drugih predmetih zavzemajo za problemski pouk ter veliko praktičnega in projektnega dela. Na ta način se z lahkoto izognejo že pregovorni nezainteresiranosti osnovnošolcev za formalno izobraževanje. Ivan Dović v prihodnje namerava proučiti možnosti aplikacij 3D-tiska v svoje letne priprave, (učni načrti tej tehnologiji posebej ne odmerjajo ur pouka), nato pa bo sledilo še njegovo osebno izobraževanje za delo s tehnologijo 3D-tiska.

Predstavitev SiQoS 3D Inovator na OŠ Brinje Grosuplje

Večina udeležencev je 3D-tiskalnik prvič videla v živo.

Pri svojih ustvarjalnih učnih pristopih ima Dović podporo tudi na strani ravnateljice, gospe Irene Kogovšek: »Menim, da tovrstne vsebine in dejavnosti spodbujajo pri učencih radovednost, vedoželjnost, motivacijo, kar je pogoj za uspešnost in inovativnost pri delu in učenju.«

%d bloggers like this: