Različni filamenti, ki se konstantno pojavljajo na trgu (sploh odprtokodnem), se ob 3D-tiskanju velikokrat ne obnesejo tako, kot smo pričakovali.

To velja tako za nove filamente, ki jih entuziasti razvijajo za premikanje meja 3D-tiskanja, kot tudi za obstoječe in že uveljavljene, skorajda klasične filamente, kot sta PLA in ABS. Na spletu opravimo nakup izbranega filamenta, dodobra naštudiramo navodila in specifikacijo in se lotimo 3D-tiskanja, nato pa pride do napake. Ko ekstrudamo filament, se le-ta ekstruda neenakomerno, lahko se nam zamaši šoba, lahko pride do določene mere brezbarvnosti ipd.

Zakaj pride do takih težav? Načeloma sta možna dva odgovora.

material-kolut-abs-pla-les

Kvaliteta filamenta

Najpomembnejši faktor pri kvaliteti filamenta je zagotovo faktor nečistosti njegove sestave. Do tega najpogosteje prihaja pri amaterskih proizvajalcih filamenta, ki za proizvodnjo nimajo pravega okolja, ali pa z dodajanjem neprimernih sestavin zmanjšujejo stroške. Nečistost filamenta je v večji meri krivec za zamašitev šobe, saj se filament zaradi sestave ne topi tako, kot bi se moral. Posledično lahko nečisti filament tudi poškoduje šobo z notranje strani, saj lahko s trdimi delci opraska notranjost šobe.

Filament s slabo kvaliteto lahko vsebuje tudi zračne žepke, ki se jih pri barvastem filamentu s prostim očesom ne vidi. Na zračne žepke smo tudi mi že pogosto naleteli; učinek se zelo dobro opazi pri 3D-pisalu, ki med ekstrudanjem izgubi konstanto premera ekstrudanega filamenta. 3D-tiskanja tako s tiskalnikom kot s pisalom zaradi zračnih žepkov sicer še nismo prekinili, je pa pri s tiskalnikom natisnjenem objektu posledica zračnih žepkov lahko zelo opazna, če se tisti del nahaja na zunanji lupini objekta.

Naslednja, tudi zelo pogosta težava, je zagotovo neenakomernost premera vrvice filamenta. Če je vrvica filamenta neenakomerna, bo neenakomeren tudi ekstrudan filament, saj 3D-tiskalnik vnaprej določeno smatra ekstrudanje pri določeni stopnji in količini. Če se premer filamenta (ali oblika, kar se tudi zgodi) vmes spremeni, tiskalnik vseeno z isto konstantno ekstruda in tiska ne prilagodi. Na tak način pride do neenakomerno natisnjenih objektov, kjer vidimo tanjše linije v plasteh. Tako pride tudi do težave pri tiskanju naslednje plasti, saj se lahko naslednja plast tiska skoraj po zraku. Tudi tako lahko pride do zamašitve šobe, saj je v primeru, da je premer filamenta na neki točki večji od maksimalnega premera za vašo šobo, se odvečen filament v šobi zaustavi. Tako lahko pride do nenadne povečane ekstrudane količine filamenta, kar lahko iznakazi objekt, lahko pa se zaradi prevelike količine filamenta v šobi ekstrudanje preneha.

Hramba filamenta

Po drugi strani pa ni vedno krivda na proizvajalcu filamenta. Filament mora biti pravilno hranjen, da ne izgubi svoje kvalitete; najpogostejša težava pri hrambi je zavarovanje filamenta pred vlago. Če filament vpije vlago, se pri ekstrudanju pojavi izparevanje. To težavo lahko hitro opazimo, kajti filament bo med tiskom delal mehurčke, in tako iznakazil tiskan objekt.

Kako izbrati pravi filament?

Nismo stališča, da je dražje tudi boljše. Marsikateri filament, ki smo ga testirali, je pokazal prav to – da cena ni premo sorazmerna s kvaliteto. Ker pa je proizvajalcev vedno več in tako tudi opcij za nakup različnih filamentov, vam priporočamo, da v primeru naročanja nepreizkušenega filamenta proizvajalca prosite za testni vzorec.

Pa še nasvet

Pri tiskanju filamenta imitacije lesa vam priporočamo uporabo večje šobe, saj pri lesu ne gre za težavo v kvaliteti, temveč v dejanski sestavi filamenta. Imitacija lesa je namreč narejena tudi iz recikliranega lesa, ki se ga ne da predelati do te mere, da bi bil filament popolnoma homogen, zato lahko pri tisku z lesom pride do zamašitve šobe.

%d bloggers like this: